Ter reductie van het energiegebruik worden in de cementindustrie zogenaamde vervangende brandstoffen (‘EBS’) steeds meer gebruikt. Een goed en efficiënt uitgangspunt, wat echter met corrosieproblemen gepaard gaat.

Bij de verbranding van biobrandstof tijdens cementproductie komen in aanzienlijke mate zoutzuren vrij. Bovendien komt het tot condensatie van chloor respectievelijk zoutzuur. Hun diffusies leiden tot schadelijke zuurvormingen, waardoor het anker en de staaloppervlakken worden aangetast. Hetzelfde geldt voor de rookgaswassing. Ook hier leiden zuren in combinatie met hoge bedrijfstemperaturen tot corrosieve afzettingen op de gevoelige punten van de installatie. GBT pakt deze uiterst agressieve invloeden aan met speciaal voor de belangen van de cementindustrie ontwikkelde coatingsystemen.

GBT pakt deze uiterst agressieve invloeden aan met speciaal voor de belangen van de cementindustrie berekende coatingsystemen. Uitgebreid met een breed palet aan exact op de branche toegesneden constructie- en dienstverleningen.

GBT-toepassingsgebieden voor saneringen en optimalisaties:

  • kanalen voor ruw en gereinigd gas
  • elektro- en weefselfilters, zuigfilters, ventilatoren en geluidsdempers
  • warmtewisselaars, roterende cementovens en afvalgasschoorstenen
  • molens voor ruw cementmeel en trogschroeftransporteurs
  • cyclonen, klinker- en inspuitkoelers, perifere tanks