Met HAW Linings Benelux heeft de GBT Benelux de uitvinder van de industriële bekledingen binnen haar gelederen. Voor nieuwe en herbekledingen staat een uitgesproken omvangrijk palet aan hoog ontwikkelde en bewezen bekledingsmaterialen ter beschikking, zoals harde en zachte bekleding op basis van natuur- en synthetisch rubber.

Algemene producteigenschappen

 • chemisch bestendig tegen geconcentreerde zuren, logen en oplosmiddelen
 • abrasie bestendig
 • zeer goede mechanische eigenschappen
 • relatief lage eisen aan de ondergrond
 • hoge warmtevervormings- en temperatuurbestendigheid
 • hoge diffusiebestendigheid
 • scheuroverbruggend

Zachte rubberbekledingen

Broombutylrubber BIIR, zelfvulkaniserend

 • goede chemicaliën- en hoge diffusiebestendigheid
 • zelfvulkaniserend speciaal voor inzet op bouwplaatsen
 • resistent tegen alkalische en zure media, oxidatiemiddelen tot gemiddelde concentraties en polaire oplosmiddelen
 • temperatuurbestendig tot maximaal 100°C

Toepassingsgebieden:

 • Rookgaswassers in elektriciteitscentrales en vuilverbrandingsinstallaties
 • fosforzuurinstallaties
 • opslagtanks
 • reactievaten en buisleidingen

Broombutylrubber BIIR

 • zeer goede chemicaliënbestendigheid
 • probleemloos gebruik bij vacuümbelasting
 • resistent tegen salpeterzuur (tot 30%), zuurmengsels en hypochloriet
 • temperatuurbestendig tot maximaal 125°C

Toepassingsgebieden:

 • rookgasinlaten en in rookgaswassers
 • reactie- en opslagvaten met agressieve chemische belasting
 • chemicaliën containers

Gechloorsulfoneerd polyethyleen CSM/PVC

 • resistent tegen alkalische, zure en oxiderende media
 • temperatuurbestendig tot maximaal 80°C
 • wordt in de autoclaaf gevulkaniseerd
 • speciaal voor gebruik in transporttanks met wisselende laadbelasting

Toepassingsgebieden:

 • chloorindustrie
 • transporttanks met wisselende belasting

Harde rubberbekledingen

Isopreenrubber IR

 • grafietgevuld
 • wordt in de autoclaaf gevulkaniseerd
 • temperatuurbestendig tot maximaal 125°C
 • ook geschikt als bekleding op RVS
 • zeer hoge diffusiebestendigheid

Toepassingsgebieden:

 • reactie- en procesvaten
 • buisbundelwarmtewisselaar
 • componenten van RVS

Isopreenrubber IR

 • grafietgevuld
 • wordt in de autoclaaf gevulkaniseerd
 • temperatuurbestendig tot maximaal 100°C

Toepassingsgebieden:

 • reactie- en procesvaten
 • buisleidingen in de chemische industrie

Polyisopreen/styrol-butadien-rubber IR/SBR

 • grafietgevuld
 • ook ter plaatse vulkaniseerbaar d.m.v. heet water of hete damp
 • temperatuurbestendig tot maximaal 100°C

Toepassingsgebieden:

 • rookgaswasser in vuilverbrandingsinstallaties
 • opslagtanks
 • reactievaten, die bij verhoogde temperaturen worden geëxploiteerd