GBT haalde deze techniek in huis omdat stofvrij stralen in sommige situaties onontbeerlijk is.

Het eerste project werd uitgevoerd voor een gekende autofabrikant die ons verzocht om herstellingen uit te voeren in de lakstraat.

Dit werd zo’n succes dat het momenteel in specifieke situaties een standaard is geworden in ons service pakket

De techniek geeft hetzelfde resultaat als de conventionele methode en doet dit met aanzienlijk minder stofvorming. Verder kunnen de sponsjes na gebruik tot 8 à 10 keer (afhankelijk van de aard van de werken) gerecycleerd worden met een unit die de sponsjes scheidt van klein en groot vuil.

Animatie Sponsstralen

Dit werkt kostenbesparend en vermindert tevens de ecologische stempel. Ook voor de GBT stralers zelf is de sponsstraalmethode voordelig aangezien de zichtbaarheid tijdens de werken enorm verhoogd wordt en de terugslag van het straalmiddel beperkt blijft.

Als persoonlijke bescherming volstaan dan ook een papieren overall en een overzetmasker wat het werk een stuk aangenamer maakt. Bovendien kunnen door het uitblijven van stof andere werken in de omgeving gelijktijdig uitgevoerd worden wat de tijdsduur van de werken en dus ook de down time van het onderdeel of de installatie verkorten.

Wat is sponsstralen

De sponsstraalmethode is toepasbaar bij verschillende werken doordat men het straalmiddel kan kiezen naarmate het gewenste resultaat Om zware corrosie te verwijderen en het oppervlakte voor te bereiden met een staalreinheid van SA 2,5 alvorens een bekleding aan te brengen zijn sponsjes met grote aluminiumoxide elementen het beste middel om een ruwheid tot 75 µm te bekomen uitermate geschikte voor onze bekledingssystemen.