Een natte rookgasreinigingsinstallatie komt vaak voor bij elektrische centrales en vuilverbrandingsinstallaties. Deze brengt veelsoortige corroderende omgevingscondities in de procesinstallaties en rookgaskanalen teweeg. Door media aangetaste installatiecomponenten worden daarbij overwegend aan waterige suspensies van vaste stoffen en opgeloste zouten, eventueel chloriden en sulfaten, blootgesteld. Daarnaast zijn er verschillende gassen aanwezig, bijvoorbeeld SO2, HCl en NOx. In combinatie met de hoge bedrijfstemperatuur ontwikkelen zich daaruit extreem corrosieve omstandigheden voor de gebruikte constructiematerialen.

Tengevolge van verschillende installatie-uitvoeringen en bedrijfscondities heeft praktisch iedere rookgasreinigingsinstallatie specifieke eigen chemische, thermische en mechanische belastingen. Als een ervaren onderneming in zware corrosiebescherming is GBT gespecialiseerd in de analyse van dergelijke belastingen en de oplossing om uw installatie ertegen te beschermen.

Daarbij gaat het niet alleen om de inzet van hoogontwikkelde coating- en bekledingsmaterialen, maar ook om de vervaardiging van hele componenten en installatie-onderdelen door de overeenkomstige specialisten van de GBT-onderneming.

Bij de reiniging van rookgassen worden de installatiecomponenten aan zuren en logen blootgesteld. De in het rookgas voorkomende schadelijke stoffen en stof leiden in gebieden met weinig stroming, gecombineerd met temperatuurschommelingen, tot plaatselijk hoge concentraties. De GBT®-coatingsystemen pakken deze dubbele belasting aan. Dankzij het grote aantal varianten kunnen ze heel nauwkeurig worden afgestemd op de verschillende gebruikstoepassingen:

  • rookgaskanalen, kleppen
  • rookgaswassers, absorbers
  • elektrofilters, doekenfilters
  • schoorstenen, stookplaatsen
  • ventilatorbehuizingen, loopwielen
  • assilo’s, bunkers, chemicaliëntanks
  • warmtewisselaars
  • koelwaterleidingen