Het noodzakelijke gebruik evenals het ontstaan van agressieve chemicaliën en oplosmiddelen bij het proces van het kathodische dompellakken in de automobielproductie, vereist een speciale oppervlaktebescherming van het dompelbad. GBT wordt wereldwijd gerekend tot de meest ervaren en bedreven specialisten voor de ombouw en het voorzien van een nieuwe isolerende coating van kathodische dompellakinstallaties.

Om beschadigingen op tijd te herkennen en te verhelpen, controleren wij met regelmatige tussenpozen de toestand van de bekledingen in de door ons gecoate dompellakbassins. Daardoor kunnen de vereiste sanerings- of optimalisatiemaatregelen tijdig worden ingepland en qua tijd efficiënt in eigen huis door GBT worden uitgevoerd.

Alle erkende automobielfabrikanten en toeleveranciers vertrouwen op coatings van GBT. De systemen GBT® V25 en GBT®47-36A hebben zich tot wereldwijde standaard voor de elektrische isolatie van kathodische dompellakbassins ontwikkeld.

Voorbeelden:

  • saneren , coaten en optimaliseren van kathodische dompellakinstallaties
  • saneren, coaten en optimaliseren van voorbehandelingsinstallaties
  • ombouwen en coaten van spuitcabines
  • ombouwen, saneren en bekleden van luchttoe- en afvoerinstallaties