Veilig, probleemloos en betrouwbaar tegen corrosie bij gebruik van zeer agressieve chemicaliën. Deze wezenlijke eisen worden in de chemische en petrochemische industrie als een optimale oppervlaktebescherming beschouwd.

GBT ontwikkelt en appliceert een veelvoud aan zeer werkzame bekledingssystemen en componenten voor gebruik in apparaten, vaten, tanks en buisleidingen. Voor absolute procesveiligheid, economisch installatiegebruik en het voldoen aan alle wettelijke richtlijnen.

GBT®-coatingsystemen zijn overtuigend resistent tegen agressieve stoffen. Deze hoge bestendigheid maakt ze bijzonder geschikt voor verschillende gebruiksvormen in de chemische industrie. Bijvoorbeeld voor:

  • opslag- en procestanks
  • proceskolommen en -baden
  • opvangkuipen en – bekkens (staal en beton)
  • vloer- en bodemoppervlakken
  • pompopvangbakken
  • ontwikkeling en bouw van gecoate of berubberde buisleidingen en tanks in staal, GVK en thermoplasten.
  • warmte wisselaars,koelers, pijpenplaten, pompen en afsluiters, leidingen, ventilatoren, mixers, indikkers,mengers